top of page
iStock-1210291323_edited.jpg

ลวดอลูมิเนียมหุ้มทองแดง (CCA) ย่อมาจาก Copper-clad aluminium wireCCA ย่อมาจากอะลูมิเนียมเคลือบทองแดง เราไม่ใช้สาย CCA และไม่แนะนำให้

ใช้ลวดทองแดงที่ทำจากลวด CCA อันที่จริง

สายเคเบิลเครือข่ายอะลูมิเนียมละเมิด มาตรฐาน TIA และ IEC สำหรับสายเคเบิล Cat.5e และ Cat.6

เมื่อเทียบกับลวดทองแดงบริสุทธิ์ ลวด CCA มีราคาถูกกว่าและมีน้ำหนักน้อยกว่า ความต้านทานแรงดึงของลวด CCA นั้นอ่อนกว่าลวดทองแดงบริสุทธิ์ ดังนั้นสาย CCA จึงมีความเสี่ยงมากกว่า ซึ่งอาจทำให้การส่งผ่านล้มเหลว สายไฟ CCA บางเส้นอ้างว่ามีค่าการนำไฟฟ้าเท่ากันโดยมีความต้านทานสูงกว่า "เล็กน้อย" อย่างไรก็ตาม จะมีข้อมูลสูญหายในการส่ง มีแนวโน้มที่จะชะลอความเร็วการส่งและไม่น่าจะรักษาข้อกำหนดความเร็วในการส่งในระยะยาว เมื่อมีการส่งข้อมูลจำนวนมากขึ้นผ่านสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตและ PoE เส้นเดียว ปัญหาเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและสะสมเมื่อเวลาผ่านไป เรายืนยันในการผลิตสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ด้วยทองแดงเปลือยที่ผ่านการทดสอบส่วนประกอบ 100%


ทำไมเราใช้ลวดทองแดงเปลือย ?

ลวดทองแดงเปลือยถูกใช้ในสายแพทช์ทั้งหมดของเราเพื่อรับประกันคุณภาพของการรับส่งข้อมูล เราไม่ใช้ CCA, CCS หรือวัสดุอื่นๆ มีเหตุผลหลายประการที่เรายืนยันในการใช้ลวดทองแดงเปลือยและจัดหาสายแพทช์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

4 ประโยชน์ของลวดทองแดงเปลือย

  • ลวดทองแดงเปลือยมีความทนทานต่อการกัดกร่อนมากกว่า จะทำให้อายุการเก็บรักษานานขึ้น

  • นอกจากนี้ยังมีจุดหลอมเหลวสูงและทนความร้อนสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ในสภาวะที่มีความร้อนและ ความชื้นสูง

  • เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ทองแดงเปล่าเพราะทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต บริษัทไฟฟ้า เรือเดินทะเล และโทรคมนาคม

Comments


bottom of page