top of page
10bg.png

3. ลวดทองแดงอาบน้ำยา

01.jpg
02.jpg
03.jpg

 3.1 ลวดทองแดงเคลือบโพลิไวนิลฟอร์มัล  ( ระดับ A, อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส )


ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 0(c( 0PVF )     0PVF )       ( 0PVF )       

- ชั้น 1

- ชั้น 2

                 
แอปพลิเคชัน

 • มอเตอร์มาตรฐาน

 • มอเตอร์ขนาดเล็กใช้ในครัวเรือนของเล่น และอื่นๆ

 • หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแช่น้ำมัน

 • หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด

 • สำหรับการสื่อสาร    ขดลวดความถี่สูงสำหรับหม้อแปลง

 • สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า : คอยล์สำหรับสวิตช์
  คอยล์โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า
  ด์ คอด์ยล์สำหรับโคมไฟ 

 • คอยล์-ไมโครมอเตอร์ พัดลมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ

3.2 ลวดทองแดงเคลือบโพลียูรีเทน   ( ระดับ B, อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส )            
 

ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 1

- ชั้น 2

- ชั้น 3

แอปพลิเคชัน

 • มอเตอร์ขนาดเล็ก (เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของเล่น และอื่นๆ)

 • หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด

 • สำหรับการสื่อสาร : คอยล์ความถี่สูงสำหรับหม้อแปลง, คอยล์สำหรับหม้อแปลงแหล่งพลังงาน

 • คอยล์-เหมาะสำหรับไฟฟ้า, คอยล์ส่วนประกอบที่มีแรงดันปานกลาง, แรงสูง และอื่นๆ

 

3.3  ลวดทองแดงเคลือบโพลีเอสเตอร์   ระดับ  F, อุณหภูมิ 155 องศาเซลเซียส )            
 

ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 1

- ชั้น 2

- ชั้น 3

แอปพลิเคชัน

 • เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับรุ่นที่ไม่มียูทิลิตี้)

 • มอเตอร์มาตรฐาน

 • มอเตอร์ขนาดเล็ก

 • มอเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เครื่องไสไฟฟ้า และอื่นๆ)

 • มอเตอร์พิเศษอื่นๆ

 • หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด

 • สำหรับการสื่อสาร : คอยล์ความถี่สูงสำหรับหม้อแปลง, คอยล์สำหรับหม้อแปลงแหล่งพลังงาน

 • สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า : คอยล์สำหรับสวิตช์
  คอยล์โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า   :   คอยล์สำหรับโคมไฟ

 • มอเตอร์คอยล์เย็นทนความร้อน และอื่นๆ
   

3.4 ลวดทองแดงเคลือบโพลีเอสเตอร์อิไมล์   ระดับ H, อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส )            

ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 0

- ชั้น 1

- ชั้น 2

แอปพลิเคชัน

 • เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับรุ่นที่ไม่มียูทิลิตี้)

 • มอเตอร์มาตรฐาน

 • มอเตอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น (ห้องเย็น ตู้แช่เย็น และอื่นๆ)

 • มอเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เครื่องไสไฟฟ้า และอื่นๆ)

 • มอเตอร์พิเศษอื่นๆ (สำหรับการจ่ายไฟฟ้า ยานพาหนะ และอื่นๆ)

 • สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า : คอยล์สำหรับสวิตช์คอยล์โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า คอยล์สำหรับโคมไฟ

 • มอเตอร์คอยล์ สำหรับหม้อแปลงแห้ง แอร์ตู้เย็น และ อื่นๆ

 

3.5 ลวดทองแดงอาบน้ำยาโพลีเอสเตอร์ อีไมล์ - เอไมล์    (   ระดับ C, อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส )            

ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 0

- ชั้น 1

- ชั้น 2

แอปพลิเคชัน

 • เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็ก (สำหรับรุ่นที่ไม่มียูทิลิตี้

 • มอเตอร์มาตรฐาน

 • มอเตอร์สำหรับเครื่องทำความเย็น (ห้องเย็น ตู้แช่เย็น และอื่นๆ)

 • มอเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า (สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เครื่องไสไฟฟ้า และอื่นๆ)

 • มอเตอร์พิเศษอื่นๆ (สำหรับการจ่ายไฟฟ้า ยานพาหนะ และอื่นๆ)

 • สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า : คอยล์สำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า โซลินอยด์คอยล์ คอยล์สำหรับโคมไฟ

 • คอยล์มอเตอร์ (คลาส H )

๗)

3.6 โพลียูรีเทนพร้อมลวดทองแดงอาบน้ำยาเคลือบ 2 ชั้นแบบพันธะในตัว  ( ระดับ B, อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส )            

ข้อมูลจำเพาะ

- ชั้น 0

- ชั้น 1

- ชั้น 2

แอปพลิเคชัน

 • มอเตอร์ขนาดเล็ก (เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ของเล่น และอื่นๆ)

 • หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัด

 • สำหรับการสื่อสาร : คอยล์ความถี่สูงสำหรับหม้อแปลง คอยล์สำหรับหม้อแปลงแหล่งพลังงาน

 • หม้อแปลงคอยล์เล็ก ทีวีลำโพง และอื่นๆ

แบบบรรจุภัณฑ์ (แบบม้วนบรรจุภัณฑ์)

Roll-drawing_th.png
table_3_th.jpg
Copper Rate
rate.jpg
bottom of page